In de zomer van 2022 hebben wij een totaalsloop uitgevoerd van een bedrijfsverzamelgebouw in Haarlem.

Wij hebben het terrein helemaal bouwrijp opgeleverd.