In 2021 zijn wij van start gegaan met fase 1 van de sloopwerkzaamheden bij verzorgingshuis Maria Mater in ’t Veld.
Er worden nieuwe appartementen, buurtkamers en ontmoetingsruimtes voor de bewoners gerealiseerd.
In 2022 volgen fase 1 t/m fase 4.