Muric b.v. voert een groot scala aan werkzaamheden uit voor woningcorporaties en woningeigenaren. Het gaat hierbij om klussen in asbestwerkzaamheden, groot onderhoud, mutatie, transformatie en totaalsloop. Wij ontzorgen de klant volledig.

Om in- en omwonenden te informeren verzorgen we buurtbijeenkomsten over de komende werkzaamheden en treffen we voorzieningen om eventuele overlast te voorkomen. Het zorgen voor de nodige vergunningen en het verrichten van bouwkundige onderzoeken, valt ook zeker onder onze werkzaamheden. Muric b.v. ziet deze werkzaamheden als vanzelfsprekend.

Groot onderhoud

Wat vaak een grote impact heeft op bewoner(s) is het slopen van een badkamer of keuken. Slopen en verbouwen geeft natuurlijk rommel en overlast.

Door het treffen van voldoende voorzieningen en het overleg beperkt Muric b.v. deze overlast goed. Zo plaatsen wij bij inpandig slopen speciale stofschotten en maken we gebruik van grote afzuigmachines om stofverspreiding naar andere ruimten te minimaliseren.

We communiceren goed met de bewoners wat de planning van het werk is en maken goede afspraken om voor beide het werk soepel en snel te kunnen opleveren.

Transformatie

Bij transformatie gaan we een stap verder dan bij groot onderhoud. De impact is dan ook vaak groter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van kozijnen waardoor hele buitengevels een korte tijd openliggen.

Goede afstemming met de opdrachtgever is hierin een vereiste. Net als bij groot onderhoud, hebben bewoners overlast van renovatie. Deze overlast tot een minimum beperken is dan ook weer belangrijk.

Totaalsloop

Woningen die niet meer voor renovatie in aanmerking komen, worden machinaal gesloopt. Muric b.v. zorgt voor veiligheid en het beperken van overlast in de omgeving. Met de juiste sloopmethodieken worden vrijkomende stoffen maximaal hergebruikt.

We hebben speciale geluidsarme brekers, geschikt om in binnenstedelijke gebieden van het vrijkomend metselwerk en puin een gecertificeerde bouwstof te maken. De gerecyclede bouwstof kan vanaf de sloop direct worden getransporteerd naar een nieuwbouwproject in de regio. Onnodige transporten worden hiermee voorkomen.

Vanuit onze circulaire werkwijze maakt Muric Sloopwerken b.v. optimaal gebruik van de aanwezige materialen. Dit kan leiden tot direct hergebruik van gebouwonderdelen, zoals sanitair of (binnen)deuren, of tot het gebruik van grondstoffen uit de oudbouw in de nieuwbouw. In alle gevallen loont het om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten.

Om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een zo laag mogelijke belasting van het milieu en kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers.