Industriële sloop

Muric b.v. is specialist in kleine en grote industriële sloopwerken. Bij een industriële sloop moet u denken aan het compleet slopen van een complexe energiecentrale tot het verwijderen van asbesthoudende pakkingen.

Veilig werken

Veilig werken op industriële sloopwerken staat bij Muric b.v. hoog in het vaandel. Gevaarlijke stoffen zoals radioactief afval, asbest, vloeistoffen, oliën, vetten en andere gevaarlijke stoffen ruimen we zorgvuldig op. Leidingen en tanks worden vervolgens zorgvuldig gereinigd. Dit doen wij zelf of samen met onze specialisten.

Ook met het verwijderen en afvoeren van radioactief afval hebben we ruimschootse ervaring. Dit werk voeren we uit onder toezicht van een stralingsdeskundige. De stralingsdeskundige begeleidt de werkzaamheden en houdt hiervan een logboek bij.

RI&E

Voorafgaand maken we een gedetailleerde en projectgebonden Risico-Inventarisatie & Evaluatie. Het in kaart brengen van alle projectrisico’s resulteert in het waarborgen van veiligheid van onze medewerkers en de omgeving. Op basis van de RI&E maken we het projectgebonden sloopplan en kiezen we de meest geschikte sloopmethodieken.

Om de klus nog veiliger en sneller geklaard te krijgen is het niet ongebruikelijk dat we bij Muric b.v. nieuwe slooptechnieken ontwikkelen.

Muric b.v. maakt optimaal gebruik van de aanwezige materialen. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk aan tafel te zitten om de best passende techniek te kiezen en zoveel mogelijk grondstoffen uit een pand te winnen is samenwerking en voorbereiding nodig. Onze unieke aanpak betekent een kostenvoordeel voor onze opdrachtgevers en een zo laag mogelijke belasting van/voor het milieu.