In welke vorm dan ook, Muric b.v. is dé specialist voor asbestsaneringen. Onze ervaren en gecertificeerde specialisten beschikken over het allerbeste materieel, de benodigde vakkennis en een goed inlevingsvermogen in de klant. Hiermee kunnen wij elke klus voor u klaren.

Asbest is een zeer gevaarlijke & verraderlijke stof. In Nederland overlijden jaarlijks ca. 800 mensen aan asbest-gerelateerde ziekten. Juist daarom zijn bij asbestsanering vakkundigheid, veiligheid en het volgen van strenge regels en richtlijnen een absolute noodzaak.

Asbest kan in verschillende vormen en op verschillende plaatsen in bouwwerken voorkomen. Denk hierbij onder andere aan vloerzeil, golfplaten, beplating, kit, bitumen en leidingen. Conform een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau dient het asbest vooraf te worden geïnventariseerd. Zij bezoeken de locatie, beoordelen de situatie, maken foto’s en nemen materiaalmonsters.

Deze informatie wordt vervolgens verwerkt in een asbestinventarisatierapport, wat voor de saneerder de basis is voor de uitvoering. De volgende stap na het inventarisatierapport is het verzorgen van een sloopmelding of aanvraag van een sloopvergunning bij de betreffende Gemeente. Na ontvangst van de melding of vergunning kan er binnen enkele dagen gestart worden met de werkzaamheden.

Binnensanering (containment)

Wanneer asbest inpandig zit, spreekt men van een binnensanering. Een binnensanering vergt een compleet andere aanpak dan een buitensanering en is qua uitvoering complexer en meer arbeidsintensief dan een buitensanering. Het werkgebied wordt afgezet middels een containmentwand (luchtdicht afgeschermde ruimte) zodat de omgeving niet wordt blootgesteld aan eventueel vrijkomend asbest.

Na de sanering dient er een eindcontrole, door een onafhankelijk laboratorium, conform NEN 2990 te worden uitgevoerd, inclusief luchtmeting waarbij wordt vastgesteld of de asbestconcentratie in de lucht binnen de daarvoor geldende normen valt.

Buitensanering

Wanneer het asbest op de daken en gevels is gemonteerd, spreekt men van een buitensanering (denk hierbij aan onder andere golfplaten, kit, gevelpanelen). Het werkgebied wordt gemarkeerd met geel lint en borden.

Na een buitensanering dient, door een onafhankelijk laboratorium, een controle conform NEN 2990 te worden uitgevoerd. Dit gebeurt enkel door middel van visuele inspectie. Pas op het moment dat het gebied weer vrijgegeven is, is het toegankelijk voor derden.

Brandschadesanering

In het geval van een asbestbrand is het essentieel dat u per direct kunt beschikken over een team van specialisten die de situatie in kaart brengt en maatregelen treft om verdere verontreiniging na de brand zo veel mogelijk te beperken.

De locatie dient intensief te worden gereinigd, wat gebeurt door middel van ‘handpicking’, stofzuigen, afgraven of zelfs slopen. Ook bij een brandschadesanering wordt de locatie na sanering vrijgegeven conform NEN 2990.